Technischer Ausbau bei der NYUGATMAGYARORSZÁGI KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Summe der von der EU und dem Ungarischen Staat zur Verfügung gestellten Subvention: 12.298.920 HUF. Das Projekt wurde mit Unterstützung der EU und Mitfinanzierung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung realisiert.

Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Gazdaságfejlesztési Operatív program támogatási rendszeréből elnyert vissza nem térítendő támogatásból finanszírozott új, korszerű gépek üzembeállítása jelentős mértékben hozzájárul a vállalkozás által végzett tevékenység hatékonyságának és a nyújtott szolgáltatás minőségének javításához. A beszerzett konyhatechnológiai berendezések a legfejlettebb technológiát képviselik, középtávon újabb technológia megjelenése nem várható ezen a piacon.

A támogatott fejlesztés számottevő kapacitásbővítést eredményez, lehetőséget teremtve ezzel az új piaci igények kielégítésére, a foglalkoztatottság színvonalának megőrzésére, s hosszabb távon hozzájárul a társaság versenyképességének és jövedelemtermelő képességének növeléséhez.